تاریخ آبادان

آیا شیخ خزعل واقعاً تجزیه‌طلب بود؟

نامه‌های شیخ به احمدشاه، مجلس شورای ملی و علمای نجف وجوه مخالفت او با رویکرد جدید دولت رضاخان را آشکار و انگاره‌های تجزیه‌طلبی او را کمرنگ می‌کند.

شاهدان رکس

خود دادگاه رکس مسأله‌ای است که کمتر به آن پرداخته شده. متن و حاشیه‌ی دادگاه، روند برگزاری و نمایش آن، احکام صادره، قاضیان، متهمین، مطلعین، شاهدان و البته غایبین تک به تک می‌توانند موضوع پژوهشی باشند.

«حالت» و «حال» آبادانِ قدیم /مرور چند شعر «ابوالقاسم حالت» با موضوع آبادان

ابوالقاسم حالت متولد ۱۲۹۲ در تهران بود. در شانزدهم تیر ۱۳۲۷ که به‌عنوان «دستیار سردبیر» نشریات فارسی استخدام شرکت نفت انگلیس و ایران شد، شاعر و طنزنویسی مشهور بود؛ کتاب «فکاهیات حالت» را در سال ۱۳۲۵ چاپ کرده بود و می‌توان گفت او بزرگ‌ترین صید اداره انتشارات شرکت نفت انگلیس و ایران بود.

سفرهای جلال آل احمد به آبادان به روایت آل احمد

بار دوم در آبادان اطراق کردم. پانزده روزی. سال ۱۳۲۴ بود و ایام نوروز. و من به مأموریتی برای افتتاح آن حزب [حزب توده] و اتحادیه کارگران وابسته‌اش به آن ولایت می‌رفتم.... دومین میتینگ در آبادان از بالای یک منبر و درست در فضای یک مسجد [مسجد سیدعلی نقی].