برچسب:   "اداره انتشارات"

«حالت» و «حال» آبادانِ قدیم /مرور چند شعر «ابوالقاسم حالت» با موضوع آبادان

ابوالقاسم حالت متولد 1292 در تهران بود. در شانزدهم تیر 1327 که به‌عنوان «دستیار سردبیر» نشریات فارسی استخدام شرکت نفت انگلیس و ایران شد، شاعر و طنزنویسی مشهور بود؛ کتاب «فکاهیات حالت» را در سال 1325 چاپ کرده بود و می‌توان گفت او بزرگ‌ترین صید اداره انتشارات شرکت نفت انگلیس و ایران بود.