برچسب:   "جلال آل احمد"

سفرهای جلال آل احمد به آبادان به روایت آل احمد

بار دوم در آبادان اطراق کردم. پانزده روزی. سال 1324 بود و ایام نوروز. و من به مأموریتی برای افتتاح آن حزب [حزب توده] و اتحادیه کارگران وابسته‌اش به آن ولایت می‌رفتم.... دومین میتینگ در آبادان از بالای یک منبر و درست در فضای یک مسجد [مسجد سیدعلی نقی].